Organisasjonsnummer: 818 300 662 

Lågalandet Beboerforening

Årsmøte er avholdt, se fane arkiv for protokoll

Tid: Torsdag 21 februar 2019, kl 19:00

Sted: Svømmehallen, møterommet/kantinen en etasje opp fra resepsjonen.

Agenda:

Vi er så heldig å ha fått Egil Håvaldsrud til å fortelle og vise bilder fra oppveksten i vårt område! Han er oppvokst her i Stiksrudgata 17.

Så starter selve årsmøtet:

1: Årsmelding for 2018: Gjennomgang og godkjenning.

2: Regnskap for 2018: Gjennomgang og godkjenning.

3: Endringer i vedtektene: Styret foreslår ingen endring i vedtektene. Hvis noen medlemmer ønsker å fremme endringer må de sendes inn skriftlig til styret senest en uke før årsmøtet.

4: Kontingent for 2019: Styret foreslår at det ikke kreves inn noen kontingent for 2019.

5: Valg av styre: Det skal være 3 – 5 personer i styret. Styret foreslår følgende kandidater:

Sigbjørn Løchen – gjenvalg

Elin Sogn – gjenvalg

Dagfinn Omberg – gjenvalg

Sigmund Sundfør – gjenvalg

Kandidater kan foreslås på årsmøtet.

6: Avstemning over innkomne forslag: Styret har ingen forslag. Forslag fra medlemmene må sendes skriftlig senest en uke før årsmøtet.

Vi tar sikte på en enkel servering: Kaffe og noe til kaffen

Velkommen!